Buy Cannabis AAAA Online Canada - LadyJane.Express
Cannabis
AAAA
Reset all settings
Products 39

Type: Cannabis
Tags: Hash, Edibles, CBD

GRADE: AAAA
THC: 27%
TYPE: Sativa 80%, Indica 20% 

Type: Cannabis
Info: THC 18-23%, Indica 70%, Sativa 30%
Tags: AAA+, Craft, Quad

Type: Cannabis
Info: THC 19-22%, Indica 80%, Sativa 20%
Tags: AAA+, Craft, Quad

Type: Cannabis
Info: THC 22-25%, Indica 80%, Sativa 20%
Tags: Hash, Edibles, CBD

Type: Cannabis
Info: THC 32%,  Indica 63%, Sativa 37%
Tags: EdiblesConcentratesPre-Roll

Type: Cannabis
Info: THC 19-21%, Indica 80%, Sativa 20%
Tags: AAA+, Craft, Quad

Pink Kush Strain (АААA)
Pink Kush Strain (АААA)
2 customers reviews

Type: Cannabis
Info: THC 21%, CBD 0.1%, Hybrid Indica 
Tags: Pre-RollHashVapes 

Type: Cannabis
Info: THC 25%, Indica 60%, Sativa 40%
Tags: Hash, Concentrates, Edibles

Sundae Driver Strain (AAAA)
Sundae Driver Strain (AAAA)
5 customers reviews

Type: Cannabis
Info: 
THC 18-24%, Indica 85%, Sativa 15%
Tags:
 EdiblesCBDVapes

   Exclusive collection 

Type: Cannabis
Info: THC 20%, Indica 85%, Sativa 15%
Tags: AAA+CraftQuad

Type: Cannabis
Info: THC 20%, Indica 60%, Sativa 40%
Tags: AAA+, Craft, Quad

Make Your Mix Ounce (AAAA)
Make Your Mix Ounce (AAAA)
2 customers reviews

Type: Cannabis
Info: HybridIndicaSativa 
Tags: EdiblesCBDVapes

Type: Cannabis
Info:
 THC 16-21%, Indica 90%, Sativa 10%
Tags: 
AAA+CraftQuad

Mendo Breath Strain (AAAA)
Mendo Breath Strain (AAAA)
4 customers reviews

Type: Cannabis
Info: THC 19-20%, Indica 70%, Sativa 30%
Tags: AAA+, Craft, Quad

Type: Cannabis
Info: THC 20%, Indica 70%, Sativa 30%
Tags: Hash, Edibles, CBD

Type: Cannabis
Info: 
THC 14-21%, Indica 25%, Sativa 75%
Tags:
 EdiblesCBDVapes

   Exclusive collection 

Type: Cannabis
Info: THC 25%, Indica 70%, Sativa 30%
Tags: Hash, Edibles, CBD

Type: Cannabis
Info: THC 15-20%, Sativa 65%, Indica 35%
Tags: 
Pre-RollHashVapes 

Cherry Punch Strain (AAAA)
Cherry Punch Strain (AAAA)
6 customers reviews

Type: Cannabis
Info: THC 25%, Sativa 65%, Indica 35%
Tags: Pre-Roll, Hash, Vapes 

Type: Cannabis
Info: THC 19-24%, CBD 0.5-1%, Pure Indica
Tags: HashConcentratesVapes 

Type: Cannabis
Info: THC 21%, CBD 1%, Indica 85%, Sativa 15%
Tags: Hash, Concentrates, Edibles

Type: Cannabis
Info: THC 22%, CBD 0.6%, Indica 60%, Sativa 40%
Tags: Hash, Concentrates, Edibles

Type: Cannabis
Info: THC 18-24%, Indica 85%, Sativa 15%,
Tags: Pre-RollHashVapes 
   Exclusive collection

Type: Cannabis
Info: THC 25%, Indica 55%, Sativa 45%
Tags: AAA+CraftQuad

Type: Cannabis
Info: THC 22%, CBD 2%, Indica 65%, Sativa 35%
Tags: HashEdiblesPre-Roll 

GRADE: AAAA
TYPE: Hybrid, Indica
Tags: Flowers, Hybrid, Candy Kush

Type: Cannabis
Info: THC 16%, Indica 55%, Sativa 45%
Tags: EdiblesCBDVapes

GRADE: AAAA
TYPE: Indica Dominant Hybrid
Tags: THC: 28%

GRADE: AAAA
TYPE: Hybrid (50% indica/50% sativa)
Tags: THC: 15% - 20%